Adaptoon                                                   profiel | deskundigheid/ervaring | uit evaluaties


Leerkracht onder- en bovenbouw / adjunct – en waarnemend directeur /
interimdirecteur /  onderwijsbegeleider / adviseur / mediator /
leraar wiskunde / eindredacteur methode AMIGO (SEO) /
hoofddocent opleidingen Schoolassistent, IB en Middenmanagement /
hoofddocent verkorte opleidingen IB /
ontwerper meetinstrumenten voor kwaliteit en welbevinden / 
trainer triatlon / sportbeest 

Hoofdpagina Adaptoon Verbeteren Communicatie Missie en Visie Coaching Contact