Communicatie

Structuur is een magisch woord. Duidelijkheid, heldere regels en afspraken, discipline en taakgerichtheid zijn hiervoor bouwstenen. Ze geven houvast.
Cultuur is het fundament waarop deze bouwstenen rusten. Hoe gaan we met het kind om? Hoe gaan we met ouders om? Hoe gaan we met elkaar om? Sociaal Emotionele Ontwikkeling op teamniveau. Signalen:

  • Laat druk druk druk te weinig tijd voor elkaar over?
  • Wint efficiëntie het steeds meer van effectiviteit?
  • Ben ik als onderwijskundige steeds meer opvoedkundige?
  • Een ouder als partner of als aparthner?
  • …………………………

Tijd voor pro-actie, actie of reactie. ADAPTOON zoekt en vindt met u verrassend passende ontwikkelingsmogelijkheden. Praktische technieken, eenvoudige theoretische onderbouwingen en opgebouwde praktijkervaring vinden hun vertaalslag. 

Hoofdpagina Adaptoon Verbeteren Communicatie Missie en Visie Coaching Contact